Producenci

Zasady i warunki

• Sprzedaż wysyłkowa będzie realizowana na podstawie zamówienia składanego poprzez
sklep internetowy.

.Towar jest wysyłany tylko w dni robocze.

• Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest zawarciem transakcji. Transakcję
uznajemy za zawartą w momencie potwierdzenia realizacji zamówienia przez Kiteguru.pl
mailem lub poprzez kontakt telefoniczny.

• Produkty oferowane przez sklep Kiteguru.pl są dedykowane do uprawiania sportów
ekstremalnych, z natury bardziej niebezpiecznych od innych sportów. Użycie sprzętu
zakupionego w sklepie Kiteguru.pl odbywa się na własną odpowiedzialność, sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane użytkowaniem tego sprzętu.

• Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma mail będący warunkowym potwierdzeniem
przyjęcia zamówienia.

• Czas realizacji zamówienia wynosi maksymalnie tyle, ile najdłuższy czas realizacji spośród
kupowanych przedmiotów licząc od dnia złożenia zamówienia.

• W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamawiający otrzyma informację
mailem lub telefonicznie.

• Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty polskiej lub odbiór
osobisty .
• Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

• Przy odbiorze Klient zobowiązany jest sprawdzić czy przesyłka dotarła w nienagannym
stanie, czy nie posiada uszkodzeń wynikłych z transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.
Stwierdzenie przy odbiorze uszkodzenia lub niezgodności przesyłki z zamówieniem oraz
sporządzenie protokołu reklamacyjnego jest jedyną podstawą do rozpatrzenia ewentualnej
reklamacji z tego tytułu. Kiteguru.pl nie odpowiada za uszkodzenia wynikłe z transportu
ujawnione po odbiorze zamówionego towaru, a nie stwierdzone protokołem reklamacyjnym
sporządzonym w momencie odbioru towaru.

• Koszt przesyłki ponosi klient. Koszt ten zostanie określony w momencie zamówienia. Ilość
paczek zależy od ciężaru i rozmiaru zamówionych towarów.

• Należność za zamówienie klient może uregulować za pomocą:

• przelewu na wskazany numer konta bankowego
• gotówką w momencie dostarczenia paczki przez kuriera
.gotówką w momencie odbioru osobistego

• Każdy kupiony u nas towar jest objęty gwarancją producenta.
Każdą reklamację rozpatrujemy indywidualnie po przesłaniu informacji na e-mail wraz z
numerem zamówienia, dokładnym opisem wady i zdjęciami.

• Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 o ochronie praw konsumentów gwarantujemy
Państwu prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od daty otrzymania przesyłki.
Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym,
nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania wraz z kompletem dokumentów.
Zwrot należności za zwrócone towary, po potrąceniu całkowitych kosztów przesyłki
obejmujących transport i koszt przygotowania przesyłki, nastąpi w terminie 7 dni od daty
otrzymania zwrotu na wskazane przez Państwa konto bankowe lub przekazem pocztowym
na wskazany w zamówieniu adres. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.• W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.